KORPA (0)
 
#=Page

Petrit Imami

O autoru
Petrit Imami
Petrit Imami rođen je 11. septembra 1945. u Prizrenu. Zbog potrebe za prevodiocima s albanskog jezika, njegova porodica se s Kosova već u novembru te godine preselila u  Beograd. Otac Sitki Imami, rodom iz Đakovice, radio je kao prevodilac u emisijama na albanskom jeziku u Programu za inostranstvo Radio-Beograda. Pripadao je prvoj generaciji albanskih književnika na Kosovu koja je 1945. stekla mogućnost da piše i objavljuje na maternjem jeziku. Bio je saradnik na rečnicima srpskohrvatski-albanski i albansko-srpskohrvatski u izdanju Albanološkog instituta u Prištini. Majka Matilda Ale Imami, domaćica, bila je po nacionalnosti Mađarica. 
Petrit Imami se školovao  u Beogradu. Diplomirao je 1974. dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i TV (danas Fakultet dramskih umetnosti). Radio je kao dramaturg na Televiziji Priština 70-ih godina prošlog veka. Kao honorarni stručni saradnik angažovan je 1978. na Akademiji na predmetu Filmski i TV scenario. Za docenta je izabran 1981, za vanrednog profesora 1986, a za redovnog profesora 1996. godine. Autor je scenarija za televizijsku seriju i igrani film „Vetar Hrast“ (1979), TV Prištine i Kosovo-filma, koji su rađeni po motivima istoimenog romana albanskog književnika Sinana Hasanija. Nagrađen je Zlatnom arenom za scenario na Pulskom festivalu 1979. godine. Kao dramaturg sarađivao je na jednom broju TV drama i dokumentarnih emisija koje je snimila TV Priština. Sedamdesetih godina prošlog veka objavljivao je stručne članke i kritike o filmu u kosovskom listu za književnost i kulturu „Fjala“. Za potrebe nastave za predmet Filmski i TV scenario priredio je hrestomatiju Filmski scenario u teoriji i praksi I–II (1978, 1983), u izdanju Univerziteta umetnosti u Beogradu. Objavio je Filmski i TV englesko-srpski rečnik (NNK, 2002), Beogradski frajerski rečnik  (NNK, 2000, 2003, 2007) i Dramaturgiju igranog filma (NNK, 2011). Bio je član redakcije i autor preko 200 odrednica Leksikona filmskih i TV pojmova I–II (1993, 1997), u izdanju Univerziteta umetnosti i Naučne knjige u Beogradu. Stručne članke o filmskoj dramaturgiji objavljivao je u Zborniku Fakulteta dramskih umetnosti i u drugim časopisima. Knjiga Origjina e fjalëve në gjuhën shqipe (Poreklo reči u albanskom jeziku) štampana je u Prištini 2011. godine, u izdanju Buzukua. Oženjen je dr Nailjom Malja-Imami, docentom na Katedri za albanologiju na Filološkom fakultetu u Beogradu. Imaju sina Aurelja. 
Knjige ovog autora
Srbi i Albanci kroz vekove III tom
Petrit Imami Srbi i Albanci kroz ...
Rasprodato
Srpska književnost je početkom XX veka Albance uglavnom pominjala kao necivilizovan narod. Takvu sli...
1.320,00 DIN Rasprodato
Srbi i Albanci kroz vekove II tom
Petrit Imami Srbi i Albanci kroz ...
Rasprodato
Od prvog izdanja knjige Petrita Imamija Srbi i Albanci kroz vekove prošle su gotovo dve decen...
1.320,00 DIN Rasprodato
Srbi i Albanci kroz vekove
Petrit Imami Srbi i Albanci kroz ...
Potreba da napišem knjigu Srbi i Albanci kroz vekove nastala je u meni iz duboke pobude da se...
Cena 1.320,00 DIN
Na sajtu 750,00 DIN