O nama

Izdavačka kuća Samizdat B92

Osnovana je 1993. godine kao integralni deo RTV B92. U svom radu, u mnoštvu edicija i naslova koji su obeležili period od osnivanja izdavačke kuće do danas, Samizdat B92 je dosledno sprovodio izdavački koncept dela visoke umetničke vrednosti u oblasti beletristike i dela sa jasnim i prepoznatljivim društvenim angažmanom u oblasti publicistike.Izdavački koncept Samizdata B92 je od 1993. realizovan u brojnim edicijama (Rat i mir, Apatridi, Vrhovi, Reč, Noć i dan..), koje su ostavile pečat na kulturnoj sceni Srbije i bivše Jugoslavije, jer su podržale formiranje kritičke svesti o tome da građani mogu da utiču na svoje živote učešćem u političkom i društvenom životu zajednice. Izdavački rad u oblasti publicistike promovisao je vrednosti demokratskog, otvorenog društva, suživot u kome postoji prostor za ljude koji su drugačiji i u kome je moguće oblikovati život u skladu sa svojim uverenjima. Od 2004. program se realizuje kroz dva glavna izdavačka programa, uz još jednu edicjiu u kojoj se objavljuju posebna izdanja.

U biblioteci beletristike BUSOLA objavljuju se prevedene prozne knjige, dela srpskih autora, kao i dela autora iz regiona. Izborom naslova ova edicija uspeva da ostvari ideju predstavljanja dela visoke književno-umetničke vrednosti. Mnoštvo je naslova iz ove edicije koji su doživeli brojna ponovljena izdanja i dobili značajne i podsticajne književne nagrade i priznanja za ostvarene visoke domete.

U ediciji publicistike SAMIZDAT objavljuju su knjige koje se bave društvenom problematikom (uzroci destruktivnih društvenih pojava, kako one deluju, koje su posledice i kako se zajednica nosi sa njima) - istorijske, dokumentarne i analitičke knjige. U širem smislu, knjige u ovoj ediciji danas se bave pričama na širokom društvenom planu, koje su direktno i indirektno vezane za promene u regionu, aktuelna društveno-politička zbivanja u svetu, socijalno-kulturološku problematiku, itd. Ova edicija se sve više proširuje temama koje su vezane za promene na globalnom planu, uzroke i posledice političkih kriza u svetu, kao i za objavljivanje kulturoloških studija, eseja, i praćenje civilizacijskih fenomena. Ta edicija je i neka vrsta podsticajnog kulturnog vodiča kroz savremeno doba.

U ediciji POSEBNA IZDANJA objavljuju se naslovi koji zaslužuju pažnju javnosti, a koji se tematski i okvirno ne mogu svrstati u neku od prethodno navedenih edicija.

Samizdat B92 objavljuje značajna dela u svakoj od biblioteka koju neguje i nastoji da ostvari sve druge visoke standarde u izdavaštvu publikujući knjige iz oblasti savremene književnosti, publicistike, dečije književnosti, političke teorije, sporta...